Arkiv
2017-11-15
Gynhälsan stänger 31 augusti 2018

31 augusti 2018 är det dags att ta sin Mats ur skolan. Jag kommer med andra ord att pensionera mig. Hur det går med verksamheten på Gyn hälsan är just nu oklart. Jag kommer att försöka hitta en kollega som vill fortsätta verksamheten, men det är brist på gynekologer så det blir inte lätt. Hittar jag ingen ersättare kommer mottagningen att stänges ner.

Detta meddelande kommer att uppdateras fortlöpande när något nytt finns att berätta. 


2016-09-16
Hur påverkar miljögifter äggceller?

Detta försöker Pauliina Damdimopoulou, forskare vid Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox) och Karolinska institutet, att ge ett svar på.

Nyfiken? Då klistra in denna länk i din webbläsare och läs hela artikeln:

http://www.nyteknik.se/innovation/hon-testar-hur-miljogifter-paverkar-aggceller-6785081?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_custom[apsis]=435444532&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 


2016-09-16
Spermier tapper kraft av solskydd

Vid det internationella centret Edmarc vid Rigshospitalet i Danmark fokuserar forskarna på faktorer som kan störa mannens fertilitet. Här har forskarna konstaterat att kvaliteten på mäns spermier påverkas av olika solskydds filtrer .

För mer information klistra in denna länk i din webbläsare:

http://www.nyteknik.se/innovation/spermier-tappar-kraft-av-solskydd-6785077?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_custom[apsis]=435444532&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 


2015-05-08
NYTT: Fritt vårdval för patienten

Första januari började nya patientlagen att gälla. Detta innebär bl.a. att patienten fritt kan välja vårdgivare, även utanför egna regionen. Vissa speciella regler gäller för vård hos privata vårdgivare. Detta kommer att göra livet något lättare för många av våra infertilitetspatienter. Vi berättar gärna mer om detta. 

Även reglerna för IVF behandling har ändrats. Man har nu gemensamma regler för hela Sverige. Detta innebär att paret har 3 stimulerade försök med ägguttagning plus ett obegränsat antal frysförsök. Maxåldern för behandling har dessutom höjts till 40 år vid behandlingsstart.


2015-03-18
Drastisk förbättring av IVF


Risken för förtidig födsel, låg födelsevikt eller fosterdöd har minskat väsentligt i Norden under de senaste 20 åren för barn som blir till genom assisterad befruktning. Det visar den största studien hittills.

Allt fler barn föds med hjälp av provrörsbefruktning, insemination eller någon annan av de behandlingar som finns till hands för ofrivilligt barnlösa par. År 2011 såg 3 850 svenska barn dagens ljus tack vare assisterad befruktning.
Nordiska forskare har nu granskat 92 000 av dessa förlossningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige mellan åren 1988 och 2007. Knappt 30 000 av barnen var tvillingar.
Det visar sig att risken för avvikelser har minskat betydligt under årens lopp och att denna risk nu nästan är densamma för barn som blir till den naturliga vägen.
– Vi såg en anmärkningsvärd minskning av risken att födas förtidigt. Risken för låg födelsevikt bland ”ensambarn” minskade också, så även risken för fosterdöd eller död inom det första levnadsåret för både ”ensambarn” och tvillingar, säger Anna-Karina Aaris Henningsen vid Rigshospitalet i Köpenhamn, en av forskarna bakom studien som publiceras i Human Reproduction.
Exempelvis har risken för förtidig födsel minskat från 13 procent under åren 1988–1992 till 8 procent under åren 2003–2007. Det är en siffra som ligger mycket nära den 5-procentiga risk som andra barn har.
På liknande sätt har risken för fosterdöd och död inom det första levnadsåret mer än halverats. Fosterdöd minskade från 0,6 till 0,3 procent, medan risken för död inom det första levnadsåret minskade från 1 till 0,3 procent. Motsvarande risker för andra barn var 0,3 respektive 0,2 procent.
Det finns flera förklaringar till förbättringen, menar forskarna. Både laboratorieteknikerna och de kliniska kunskaperna har blivit bättre. Men framför allt implanteras färre embryon i dag än tidigare, vilket har minskat antalet tvillingfödslar drastiskt – utan att chanserna till en lyckad graviditet har påverkats nämnvärt.
– Genom att bara överföra ett embryo undviker vi inte bara flerbörder och alla de problem som är associerade med sådana graviditeter och förlossningar, det resulterar också i friskare barn, säger Anna-Karina Aaris Henningsen. 


2014-11-26
P-medel på samma villkor i landet

Från och med nästa år har landets unga kvinnor jämlika villkor, eller nästan i alla fall, när det gäller preventivmedel.


Alla landsting kommer från och med nästa år att ha samma åldersregler för subventionerade p-medel till unga kvinnor: nämligen upp till 25 år. Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar samtidigt en egenavgift om max 100 kronor. Något som ”nästan alla”, enligt SKL, anpassar sig till.

 

Dessutom har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat att p-pillret Cerazette åter ska ingå högkostnadsskyddet. När p-pillret försvann ur förmånen hösten 2011 ledde det till fri prissättning och merkostnader för patienter.
2014-09-26
Vagifem fortfarande utan förmån

Vagifem kommer inte tillbaka in i förmånen, enl en dom i förvaltningsrätten.

 

Läkemedlet är en vaginaltablett för behandling av vaginal torrhet som orsakats av östrogenbrist hos kvinnor efter klimakteriet.

 

Behandlingen med vagifem är dyrare än behandling med andra läkemedel.

 

Läkemedelsbolaget Novo Nordiska anser att nytten båda medicinsk och annan, med just Vagifem är större än övriga läkemedel på marknaden.

 

Men det räcker inte för enligt förvaltningsrätten. Den anser inte att det finns någon hälsovinst som motiverar att läkemedlet subventioneras på grund av behovet av sortimentsbredd.

 

Domen kan överklagas.

 


2014-01-14
NYTT: Webbtidbokning

Vi har nu som den första privata specialistläkarmottagning infört webbtidbokning. Du kommer enkelt till tidboken via valen "Tidbokning". Du har då möjlighet att boka och avboka tider själva. Hittar du inga som passar dina önskemål eller har frågor till besöket ber vi dig ringa som vanligt. I och med att en del nu kan boka sina besök själv hoppas vi att belastningen på telefonen minskar och då även väntetiden för dig.
2013-07-22
”Provrörsföräldrar” vill ge bort embryon

De allra flesta föräldrar som fått provrörsbarn är positive till att donera överblivna, nedfrysta embryon till barnlösa par. En majoritet säger också ja till att donera embryon till forskning, visar en studie bland 471 tidigare ofrivilligt barnlösa par som framgångsrikt behandlats med provrörsbrfruktning i Uppsala, skriver Uppsala nya tidning. I Sverige är det förbjudet att donera embryon till barnlösa par men tillåtit för forskning.


2013-07-22
EU-vårdersättning begränsas

Den ersättning som patienter kan få för vård i annat EU-land kommer att begränsas senare i år.


Riksdagen tog beslutet i juni månad. Det innebär att patienter som vårdats i ett annat EU-land ska kunna ersättas av Försäkringskassan för högst en summa som motsvarar vad samma vård skulle ha kostat i Sverige. Den avgift som patienten själv skulle ha betalat för sin vård i Sverige räknas bort.
Lagändringen gäller från den 1 oktober 2013.


2013-07-22
Friskare Provrörsbarn idag än tidigare

Skillnaderna mellan barn som föds med hjälp av provrörsbefruktning och efter spontan graviditetet minskar.


Antonina Sazanova, Sahlgrenska universitetssjukhuset, har i en ny avhandling jämfört hälsa hos barn som föddes med hjälp av provrörsbefruktning med barn som fötts efter spontangraviditet.


I hennes studier kan hon se att skillnaden mellan de två grupperna har minskat kraftigt. Som viktigaste orsak anges att man nu i högre utsträckning återför endast ett ägg vid IVF.


Risken för tidig födsel är fortfarande större vid IVF. Orsakerna bakom det har också studerats i avhandlingen.
- För oss var det angeläget att få veta om det var något vi gjorde vid behandlingen, hur vi stimulerade äggutveckling, hur många ägg som erhölls, hur länge vi odlade äggen . Ett positivt resultat i studien är att det till viss del handlar om faktorer hos mamman som hon själv kan påverka, säger professor Christina Bergh, som är huvudhandledare till avhandlingen i ett pressmeddelande.

Källa: Dagens Medicin


2013-06-28
Donatorbarn söker inte efter far

Få barn som kommit till världen med hjälp av en spermadonator utnyttjar rätten att ta reda påvem som är deras biologiska far 

 

Enligt Sveriges Radio Ekot har bara nio personer efterfrågat information om donatorn, trots att möjligheten funnits i snart tio år.

 

Claes Gottlieb, fertilitetsläkare vid Sophiahemmet i Stockholm, tycker att det är förvånande få och misstänker att många av barnen inte fått veta hur de kommit till.

 

Radioprogrammet uppger att det under slutet av 80-talet och under 90-talet föddes mellan 26 och 90 barn årligen till följd av spermiedonation.

 

Det råder delade meningar om hurvida ett barn efter 18 år i en familjekonstellation har någon nytte av att få reda på att den biologiska pappan är en helt annan än den man trodde var  sin pappa. Detta är också anledningen till att många donatorinseminationer utförs utomlands där donatorn är anonym. 


2013-03-08
Lättare att få betald för vård utomlands

Den 1 oktober blir det lättare för svenska patienter att söka vård utomlands. Läs denna artikel från Dagens medicin:

 

www.dagensmedicin.se/nyheter/patientrorlighet-fran-oktober/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=nyhetsbrev%20-%20DM&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified


2013-03-05
Surrogatmödraskap, donation av befruktade ägg m.m.

I förra veckan har Smer presenterat rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal frågor, bl a: donation av befruktade ägg, surrogatmödraskap, ålder vid IVF och nedfrysning av ägg.

Budskapet är att det är etiskt godtagbart att öppna upp för fler behandlingsmöjligheter i Sverige.

För mer information se:  www.smer.se/nyheter/radet-tar-stallning-till-assisterad-befruktning, där finns även en pressrelease från idag och en sammanfattning av rapporten.


2012-08-22
Nu högkostnadsskydd för Gardasil till kvinnor 13 - 26 år

Nu ingår Gardasil i högkostnadsskyddet för alla kvinnor mellan 13 och 26 år.

 

Enl TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, är det både medicinsk och hälsoekonomiskt motiverat att vaccinera kvinnor upp till 26 år varför subventionen för Gardasil nu utvidgas till att omfatta alla unga kvinnor från 13 år till och med dagen innan de fyller 27 år.

 

Vill du läsa mer så besök: www.gardasil.se

 


2011-11-22
Bruttolöneavdrag för IVF-behandling

Genom bruttolöneavdrag finns möjlighet att spara 30-55% av kostnaden

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är skattefri men
inte avdragsgill för arbetsgivaren. Här finns inget som hindrar att arbetsgivaren efter överenskommelse
gör ett bruttolöneavdrag för den anställda för att kompensera sig för kostnaden. Bruttolöneavdrag är
ingen rättighet för arbetstagaren, det är upp till arbetsgivaren att själv besluta om bruttolöneavdrag skall
godkännas.

Om du får godkänt bruttolöneavdrag betalar din arbetsgivare IVF-behandlingen och gör därefter avdrag
på din bruttolön under överenskommen tid. Som anställd slipper du bekosta din IVF-behandling med
skattade medel. Du kan spara upp till 55% av kostnaden eftersom din skatt blir lägre med sänkt bruttolön.

Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgiveravgifter på behandlingsavgiften då det är en skattefri förmån.

V.g. se denna länk till skatteverkets hemsida angående bruttolöneavdrag för IVF-behandlingar:

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2005/13144348105111.5.2132aba31199fa6713e80002252.html


2011-11-21
" sitt still i båten" trots p-pillerlarm

Nyligen rapporterade media om en dansk studie som skulle ha visat att fjärde generations p-piller är dubbelt så farliga som andra generationens p-piller vad beträffar risken att orsaka blodpropp. Jag har inte läst originalartikeln så jag kan inte uttala mig om hur studien är designat.

Troligen är det en studie där man tittat på ett antal kvinnor som använt olika sorters p-piller och jämfört dom med kvinnor som inte använt p-piller. En stor svaghet vid studien skulle i så fall vara att man inte vet varför kvinnorna började med en vis sorts p-piller. t.ex. .är det inte ovanligt att kvinnor med acne problem ofta är överviktiga och väljer tredje eller fjärde generations p-piller pga. den gunstiga effekt på acnen. Dessa kvinnor har även en ökad trombosrisk pga. sin övervikt och relaterade åkommor som PCOS.

Flera studier har visat att fjärde generationens p-piller har en högre trombosrisk jämfört med andra generationens p-piller. Oavsett storleken på denna riskökning är alla överens om att risken för blodpropp vid en graviditet drastiskt överstiger risken vid p-pilleranvändning, oavsett typ.
Så därför: SLUTA INTE ÄTA P-PILLER utan att rådgöra med din gynekolog.


2011-02-13
Antidepressivt medel minskade vallningar

Enl. amerikanska forskare kan det antidepressive läkemedlet escitalopram minska besvären med varmevallningar hos kvinnor i klimakteriet.

Bakgrunden till studien är ett ökat intresse att hitta alternativa behandlingar mot klimakteriebesvär, eftersom hormonbehandling kunnat kopplas till både cancer och hjärtsjukdom.

Nu har forskare vid flera amerikanska universitet och National Institutes of Health i Bethesda, USA, utvärderat om SSRI-preparatet escitalopram kan minska förekomsten av värmevallningar.

205 kvinnor lottades till att få 10-20 mg/dag av läkemedlet eller placebo under åtta veckor. Kvinnorna fick föra dagbok för att utvärdera hur ofta de fick värmevallningar och hur svåra besvären var.

Vid studiens start upplevde kvinnorna i snitt knappt tio sådana värmevallningar per dag. Efter åtta veckor rapporterade kvinnorna som fick escitalopram 4,6 färre vallningar om dagen. Även i placebogruppen rapporterades en förbättring, i snitt 3,2 färre vallningar.

55 procent av kvinnorna som fick läkemedlet tyckte att antalet vallningar halverades, jämfört med 36 procent i placebogruppen. Även svårighetsgraden på värmevallningarna minskade signifikant mer hos dem som fick SSRI-preparatet.

Forskarnas slutsats är därmed att friska kvinnor får färre och lindrigare klimakterierelaterade värmevallningar med escitalopram jämfört med placebo.Källe: Dagens Medicin


2010-11-10
Urinprov osäkert vid Klamydiatest hos kvinnor

Urinprov som metod för att påvisa klamydia hos kvinnor är inte lika säkert som prov från slidan eller livmoderhalsen. Det viser en rapport från SBU.

 

Källa: Dagens Medicin


2010-11-10
Värktabletter kan ge skador på foster

Hittills har värktabletter med paracetamol ansetts helt ofarliga för gravida kvinnor. Men enligt en dansk studie kan de leda till en högre risk för att pojkar födds med missbildade könsorgan (cryptorchism).

Källa: Dagens Medicin


2010-03-28
Nya distansstimuleringsvillkår

   Distansstimuleringsinformation


2009-12-21
Ny patientvänlig IVF-behandling snart i Sverige

Den europeiska kommittén CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) vid läkemedelsmyndigheten EMEA har nu meddelat att de rekommenderar ett godkännande av ELONVA® (korifollitropin alfa).
ELONVA är ett nytt långtidsverkande follikelstimulerande hormon som innebär ett patientvänligt alternativ med färre injektioner och kortare behandling.

I Sverige är var tionde par ofrivilligt barnlösa och allt fler väljer att genomgå en provrörsbefruktning, så kallad IVF-behandling. Att genomgå IVF är en känslomässig berg-och dalbana och en omfattande fysisk process. ELONVA har forskats fram med patienten i fokus. Tack vare förmågan att sätta igång och upprätthålla tillväxt av flera folliklar (äggblåsor), kan en enda injektion av den rekommenderade dosen av ELONVA ersätta de första sju injektionerna av läkemedel med rekombinant follikelstimulerandehormon i en behandlingscykel.

– Det här är det största framsteget inom IVF-området på tio år. Det är första gången som ett hormon har designats specifikt för en framgångsrik IVF-behandling. Patienten slipper dagliga injektioner och risken för feldosering minimeras, säger Torbjörn Hillensjö, läkare och ansvarig för forskning och utveckling vid Fertilitetscentrum, Carlanderska i Göteborg samt forskningschef vid IVF-Sverige.

Behandling med ELONVA har utvecklats i en behandlingsregim tillsammans med GnRH-antagonister, det så kallade korta protokollet. Behandlingen beräknas finnas tillgänglig på marknaden under 2010.

Källa: MSD


2009-11-20
Ny samarbetspartner: Copenhagen Fertility Center

Upplägget med distansstimulering där patienten gör utredning och stimulering på hemmaplan och sedan gör ägguttaget och återföringen på de högspecialiserade IVF-klinikerna har sedan flera år varit praxis i Sverige.

Vi har nu gjort klart med ett liknande samarbete med Danmarks största IVF-klinik: Copenhagen Fertility Center (CFC). Totalpriset för behandlingen är den samma som står angivet på CFC´s hemsida (www.copenhagenfertilitycenter.com). Logistiken betyder dock att det blir avsevärt enklare för patienterna som sparar tid och resekostnader.   « Tillbaka