Privat IVF-behandling med distansstimulering utan extrakostnad för patienten

Mer än 95% av våra privata IVF-behandlingar(provrörsbefruktningar) görs med GnRH-antagonister. Man börjar då med FSH injektioner (Detta klarar du lätt själv efter en kort utbildning av vår sköterska och självstudier av instruktionsfilm på vår hemsida www.gynhalsan-gislaved.se) redan cd 2-3 och gör första ultraljudskontrollen på stimulationsdag 5. Då börjar man även med GnRH antagonisten (populärt kallad ”stopsprutan”).
Efter ytterligare 5-6 dagar görs sista ultraljudskontrollen. Vid detta besök får du, om allt ser bra ut, besked om när du skall ta den så kallade ägglossnings-sprutan, vilken tid du och din man skall vara på IVF-kliniken, recept på hormoner du skall använda efter äggåterföringen samt tid för ett återbesök 5 veckor efter äggåterföringen.

Övriga IVF-behandlingarna inleds med behandling med nässpray från cykeldag 21. Efter 14 dagars behandling gör vi normalt en ultraljudsunder- sökning för att se om behandlingen har haft avsedd effekt. Därefter börjar du med den egentliga stimuleringen med FSH injektioner. Efter 5-6 injektioner kommer du på en ultraljudskontroll för att se effekten av behandlingen och ev. justera hormondosen. Efter ytterligare ca 4-5 injektioner gör vi en ny kontroll.

 

För tillfället debiterar vi er för 6000.- kr. Detta belopp täcker alla patientavgifter för receptförskrivningar, personliga besök samt telefonkonsultationer till läkare och övrig personal på Gynhälsan från cd 1 till och med uppföljningsbesöket 5 veckor efter äggåterföringen i aktuella behandlingscykeln. Beloppet dras ifrån den planerade kostnaden på IVF-kliniken.

Beloppet faktureras i samband med överenskommelse om behandlingsstart och skall vara bokfört på Gynhälsans bankgirokonto innan första ultraljudskontrollen.

Om äggaspiration (ugguttagning) inte blir aktuell som följd av för hög eller för låg ordinerad hormondos, kommer nästföljande behandlingsarvode att reduceras till 4000 kr. Någon återbetalning kommer inte att ske.

Ovannämnda reduktionsgaranti gäller ej för:
- kvinnor som är >38 år vid stimulationsstart.
- kvinnor som sedan tidigare har diagnostiserats som ”poor responders” (äggstockar som
svarar dåligt på hormonstimulering).
- kvinnor med BMI > 30
- kvinnor med AMH-värde < 0,7
- om hormondosen har bestämts av annan klinik