Infertilitet


Infertilitetsutredning (barnlöshetsutredning)

 

Utredning kan påbörjas efter 1 års seriösa resultatlösa försök att åstadkomma graviditet.

Efter utredning kan det bli aktuellt med stimulering av ägglossningen med t.ex tabletter eller injektionspreparat. Om inte heller detta ger resultat kan något av nedannämnda alternativ bli aktuellt.

 

Insemination

 

På grund av nya "vävnadsdirektivet" från EU har vi inte längre möjlighet för att utföra insemination med preparerade spermier. Däremot får vi fortfarande inseminera med opreparerad sperma från mannen. Denna behandlingsmetod är mest framgångsrik om barnlösheten beror på livmoderhalsfaktorer. Insemination innebär att mannens spermier sprutas in i kvinnans livmoder vid tidpunkten för ägglossningen. Inför behandlingen måste vi ha skriftligt samtycke från mannen. Inseminationen är smärtfri och utförs i samband med en vanlig gynekologisk undersökning. Ett flertal olika mediciner användas före och efter inseminationen. Vilka varierar från fall till fall. Generellt är resultaten sämre efter insemination jämfört med provrörsbefruktning.

I andra situationer resulterar utredningen i att provrörsbefruktning (IVF) är mest lämplig. Där finns då två möjligheter, dels behandling i offentlig regi och dels privat behandling.

Offentlig behandling

För att vara aktuell för offentlig behandling får kvinnan inte ha fyllt 40 år när behandlingen påbörjas. Man får inte ha gemensamma barn eller var sitt barn med annan partner. Vidare finns restriktioner vid fetma (BMI > 30) och för kvinnor med dålig äggstocksfunktion. Som reglerna ser ut för tillfället har man 3 försök med äggplockning och därtill ett obegränsat antal frysförsök. Önskar man ytterligare försök sker detta i privat regi.

Den offentliga behandlingen har tidigare gjorts på Regionsjukhuset i Linköping. Från 1 jan 2015 gäller ny patientlag där patienten har rätt att fritt välja vårdgivare. Ägg stimuleringen har i mer än 20 år sköts av oss men ändringar i ledningen på RMC i Linköping har krävt ändringar i våra arbetsrutiner. Dessa ändringar tycker vi försämrar patientomhänder- tagandet i en sådan omfattning att vi inte rekomenderar detta alternativ längre. Betr. lämpliga alternativ fråga gärna oss.

 

Privat behandling

Utförs i samarbete med privata samarbetspartners i främst Sverige, Danmark, Baltikum och Spanien (Distansstimuleringspartners). Vid detta behandlingsalternativ har man ingen väntetid. Behandling kan normalt sett påbörjas i kvinnans nästa menstruationscykel. För prisinformation klicka här.

Vid detta alternativ sköts utredning och hormonbehandling hos oss, varefter äggplockning, befruktning och återföring utförs på samarbetspartnerns klinik. Slutligen får Ni ett besök hos oss efter förhoppningsvis ett positivt graviditets test.

 

Privat behandling i Danmark 

 

För patienter som av någon anledning behöver behandling med donatorspermier har vi nu ett liknande upplägg med Copenhagen Fertility Center (CFC) i Köpenhamn.

För prisinformation se CFC´s hemsida (www.copenhagenfertilitycenter.com).

  

 

 

Gonal -F

   

 

Menopur

 

Bild föreställande: infertilitet instr2

 

Puregon

 

 

Elonva